CONVOCATÒRIA REUNIÓ PLENÀRIA D’ENTITATS MEMBRE

Share Button

Reunida la Comissió Permanent, s’acorda tramitar la present segons s’estableix a l’article 31.6 de l’Estatut, i declarar procedent la via urgent de la mateixa, ja que s’acrediten les circumstàncies sobrevingudes que requereixen d’una especial i urgent resposta per part de la Reunió Plenària d’Entitats Membre. A més, la Comissió Permanent ha estimat oportú aprofitar la convocatòria d’aquest òrgan per a explicar el «Decàleg de compromisos mínims per a una #GandiaJove», així com l’acte que va tindre lloc el passat dijous 5 de març.

És per això que vinc a convocar, per acord de la Comissió Permanent la Reunió Plenària d’Entitats Membre d’aquest Consell dels Joves de Gandia amb caràcter extraordinari i per via urgent:

DIA: dissabte 14 de març.
HORA: 17:30 hores en primera convocatòria, 18:00 hores en segona.
LLOC: porta principal del parc de l’Alqueria Nova (carrer Sant Pere) – Gandia.

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’ordre del dia.
  2. Posicionament del Consell dels Joves de Gandia sobre el parc de Sant Pere.
  3. Explicació del «Decàleg de compromisos mínims per a una #GandiaJove».
  4. Precs i qüestions.

L’assemblea és oberta per a la participació en la mateixa. No obstant això, el vot només podrà recaure en les persones que tinguen la condició de delegada per la seua entitat membre de ple dret.

Atentament,

Comissió Permanent del Consell dels Joves de Gandia
Gandia, 11 de març de 2015.

Plenària d’Entitats Membre.pdf