Curs de Monitor Temps Lliure

Share Button


CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT (Programa aprovat per l’IVAJ):

Cartel GANDIA curso MONITOR Intensivo · ACCENT- Monitor d’Activitats Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (150 h. +160 h.) (intensiu):

Dates: del 4 al 27 de juliol.
Horari: de Dilluns a divendres de 9:30 a 14:30 i de 15:30 a 18:30.
Preu: 200€ (185€ amb descompte del carnet del CJG).

Requisits per realitzar-lo:

  • 16 anys en el moment d’inici del curs.
  • En cas de ser menor d’edat, el certificat serà expedit quan l’alumne tinga 18 anys.


CONDICIONS GENERALS DELS CURSOS I TALLERS

Inscripció: la inscripció es podrà realitzar fins al començament de l’activitat bé presencialment a l’Alqueria Laborde, o bé mitjançant la pàgina web (www.cjg.es). Caldrà un mínim de 10 persones inscrites per a la realització del curs. El pagament es pot realitzar directament a l’Alqueria Laborde o per transferència al compte corrent de la nostra entitat a Caixa Ontinyent (ES21) 2045 6027 79 3000034391 indicant en el concepte el nom del curs i fent-nos arribar el justificant de pagament a jovesgandia@cjg.es.

Descomptes: si tens el carnet del Consell dels Joves de Gandia se t’aplicarà un descompte directe en el preu dels cursos (qualsevol persona interessada podrà obtindre aquest carnet per 2€). A més, Caixa Ontinyent abonarà als titulars del carnet jove de Caixa Ontinyent el 20% del cost de l’activitat, amb un màxim de 20€ anuals.

Certificats: tots els participants tenen dret a obtenir un certificat que acredite haver realitzat el curs. No obstant això caldrà haver assistit a un 80% del total del curs.

LLOC: Alqueria Laborde (Antiga Gandia TV) Carretera del Grau, s/n
Tlf i Fax: 96 295 12 00

INSCRIPCIÓ AL CURS