Curs Monitor d’Activitats Temps Lliure (150 h. +160 h.):

Share Button

GANDIA Cartel MONITOR TIEMPO LIBRE 2018 (web)- Monitor d’Activitats Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (150 h. +160 h.):

Dates: del 20 d’octubre al 2 de març.
Horari: Dissabtes de 9:30 a 14:30 i de 15:30 a 18:30h
Eixida: Cap de setmana a alberg: 30 novembre, 1 i 2 de desembre de 2018 (inclòs al preu del curs)
Preu: 215€ (195€ amb el carnet del CJG)

L’OBTENCIÓ D’AQUEST DIPLOMA PERMET, Als ALUMNES I ALUMNES, PLANIFICAR I DESENVOLUPAR ACTIVITATS SOCI-EDUCATIVES DE TEMPS LLIURE AMB NENS I JOVES EN L’ÀMBIT DE L’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL.

Modalitat
310 hores: 150 hores de classe presencial i 160 hores de pràctiques no professionals en institució del sector.

Estada
L’etapa presencial inclou estada d’un Cap de setmana en Alberg: el Divendres 30 -tarda- de novembre, el Dissabte 1 i el Diumenge 2 -complets- de desembre de 2018.

Resultat
Obtindràs els coneixements i actituds que t’habiliten per guiar de forma correcta a un grup de nens/as o joves en activitats educatives d’oci i temps lliure.
El títol corresponent s’adecua a la normativa de Joventut vigent, la qual cosa et permet ocupar un lloc de Monitor/a en associacions i empreses del sector.

Promou
Consell de Joventut de Gandia (València).

Destinataris
Persones que es formen per treballar com a voluntaris o professionalment com a educadors de temps lliure amb nens/as i/o joves a l’entorn de l’Animació Sociocultural.

Requisits
El/la participant ha de tenir com a mínim 16 anys complerts abans de la data d’inici del curs. Posteriorment, per rebre el Diploma de ‘Monitor o Monitora d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil’, el/l’alumne/a, haurà d’haver aconseguit la majoria d’edat.

Titulació
Diploma emès per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) de la Generalitat Valenciana.
Equivalent al títol de ‘Dinamització d’Activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil’, codi del Certificat de Professionalitat SSCB0209, dins de la Família professional ‘Serveis Socioculturals i a la Comunitat’, qualificació Professional Nivell 2.
Vàlid en el currículum professional.

CONDICIONS GENERALS DELS CURSOS I TALLERS

Inscripció: la inscripció es podrà realitzar fins al començament de l’activitat bé presencialment a l’Alqueria Laborde, o bé mitjançant la pàgina web (www.cjg.es). Caldrà un mínim de 10 persones inscrites per a la realització del curs. El pagament es pot realitzar directament a l’Alqueria Laborde o per transferència al compte corrent de la nostra entitat a Caixa Ontinyent (ES21) 2045 6027 79 3000034391 indicant en el concepte el nom del curs i fent-nos arribar el justificant de pagament a jovesgandia@cjg.es.

Descomptes: si tens el carnet del Consell dels Joves de Gandia se t’aplicarà un descompte directe en el preu dels cursos (qualsevol persona interessada podrà obtindre aquest carnet per 2€). A més, Caixa Ontinyent abonarà als titulars del carnet jove de Caixa Ontinyent el 20% del cost de l’activitat, amb un màxim de 20€ anuals.

Certificats: tots els participants tenen dret a obtenir un certificat que acredite haver realitzat el curs. No obstant això caldrà haver assistit a un 80% del total del curs.

LLOC: Alqueria Laborde (Antiga Gandia TV) Carretera del Grau, s/n Tlf i Fax: 96 295 12 00