Crear associació

Share Button


Centre d’Associacions Juvenils de Gandia – Alqueria Laborde

Per afavorir el creixement i el desenvolupament de les associacions juvenils, el CJG gestiona aquest centre , espai on s’ofereix informació, assessorament, serveis i recursos a les entitats i grups de joves de la ciutat.

Les principals entitats juvenils de Gandia estan coordinades i representades pel Consell dels Joves de Gandia, plataforma interassociativa juvenil, plural, representativa, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre.

Crear Associacions Juvenils

Crear Associacions Estudiants

Sol·licitud d’ingrés CJG

Guia per elaborar Projectes Socials