Curs Monitor (hivern)

Share Button

26.10.2019 GANDIA Curso MONITOR TL - Imprimir

- Curs de Monitor/a d’Activitats Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (150 h. +160 h.):

Dates: del 26 d’octubre al 29 de febrer.
Horari: Dissabtes de 9:30 a 14:30 i de 15:30 a 18:30h
Eixida: Cap de setmana a alberg 24, 25 i 26 de gener 2020 (25€ a banda)
Preu: 180€ (170€ amb el carnet del Consell dels Joves de Gandia)

 

Més informació: Alqueria Laborde (Antiga Gandia TV) Carretera del Grau, s/n
Tlf: 96 295 12 00 – 647 31 00 80


CONDICIONS GENERALS DELS CURSOS

Inscripció: la inscripció es podrà realitzar fins al començament de l’activitat bé presencialment a l’Alqueria Laborde, o bé mitjançant la pàgina web (www.cjg.es). Caldrà un mínim de 10 persones inscrites per a la realització del curs. El pagament es pot realitzar directament a l’Alqueria Laborde o per transferència al compte corrent de la nostra entitat a Caixa Ontinyent (ES21) 2045 6027 79 3000034391 indicant en el concepte el nom del curs i fent-nos arribar el justificant de pagament a jovesgandia@cjg.es.

Descomptes: si tens el carnet del Consell dels Joves de Gandia se t’aplicarà un descompte directe en el preu dels cursos (qualsevol persona interessada podrà obtindre aquest carnet per 2€). A més, Caixa Ontinyent abonarà als titulars del carnet jove de Caixa Ontinyent el 20% del cost de l’activitat, amb un màxim de 20€ anuals.

Certificats: tots els participants tenen dret a obtenir un certificat que acredite haver realitzat el curs. No obstant això caldrà haver assistit a un 80% del total del curs.

LLOC: Alqueria Laborde (Antiga Gandia TV) Carretera del Grau, s/n
Tlf i Fax: 96 295 12 00  - 647 31 00 80