ADISEV Seguretat Vial

Share Button
ADISEV.jpg Dades de l´Associació

Nom: ADISEV Seguretat Vial
Direcció: Alqueria Laborde, Carretera del Grau s/n (antiga Gandia Televisió)
Telèfon: 96 295 12 00
E-mail: adisev@hotmail.com
Web: http://usuarios.lycos.es/Seguridad_Vial/

 

QUI SOM?

A l’abril de 1993 un grup de joves, vist l’alt índex de sinistralitat juvenil per motius de la circulació vial i que eren molt escasses les experiències de participació de la societat civil en la prevenció dels accidents de trànsit, va decidir constituir l’Associació Juvenil per a la Difusió de la Seguretat Vial -ADISEV-.

Una vegada registrada, es va començar a desenvolupar activitats, sempre limitades per la disponibilitat econòmica de l’Associació i pel temps que els associats li podien dedicar.


QUÈ FEM?

El principal problema que es va trobar ADISEV als seus inicis va ser el desconeixement d’experiències semblants que serviren de model per a la planificació, desenvolupament i avaluació d’activitats d’educació i seguretat vial organitzades per joves, i dirigides als joves. Per aquest motiu les nostres activitats han servit per a omplir aquest buit existent, no sols a la Comunitat Valenciana, sinò a tot el territori espanyol. Les principals activitats que desenvolupem són campanyes de difusió de temes de Seguretat Vial que ens afecten als joves mitjançant tríptics i díptics, cartelles, pegatines o altres modalitats de publicació com regletes i inclús articles en premsa i revistes.

També impartim tallers per als joves, xarrades als instituts i participem en entrevistes realitzades als mitjans de comunicació (radio i televisió).

També disposem d’una pàgina web que va tindra una molt bona acollida desde la seua creació i que encara hui mostra una gran activitat, sobretot al nostre Foro d’Educació Vial.

A poc a poc, ADISEV ha anat adquirint experiència degut, entre altres factors, a la seua integració al mateix any que va ser creada en el Consell dels Joves de Gandia, la presa de contactes amb organitzacions juvenils d’altres països de la Unió Europea i l’assistència de membres de la nostra associació a jornades de treball, debats, conferències i trobades internacionals, així com la nostra col·laboració amb entitats de renom en l’àmbit de la Seguretat Vial com són la pròpia Dirección General de Tráfico i l’INTRAS (Institut de Trànsit i Seguretat Vial de la Universitat de València).

Tot això ens anima a continuar en la difícil labor de consolidació de la nostra associació i en el desenvolupament dels seus fins: Difondre la Seguretat Vial entre els joves.

Seguim convençuts que tota política de prevenció ha d’anar acompanyada de la participació de la societat i que la constitució d’associacions com la nostra afavorixen la citada participació.


AdisevEjecutiva.jpg