Espais a L’Alqueria Laborde

Share Button
Seu del CJG

Seu del CJG

Alqueria Laborde compta amb diferents zones. En l’entrada o recepció és on es dona el servei bàsic d’informació juvenil. A banda dels informadors juvenils, un espai d’atenció al públic per a les associacions del CJG i també disposem de panells informatius on es penja informació d’àmbit juvenil, formació, activitats de temps lliure, etc…

Recepció Alqueria Laborde

Recepció Alqueria Laborde

Informàtica Alqueria Laborde

La sala d’informàtica, és l’espai d’accés a Internet, on hi han varis ordinadors d’ús públic i taules per a poder assentar-te amb el teu portàtil, tablet, mòbil per accedir a internet per wifi. A més al ser una sala independent s’utilitza per realitzar activitats, cursos d’informàtica i ofimàtica.

Sala d'Informàtica "Alqueria Laborde"

Sala d’Informàtica “Alqueria Laborde”

Biblioteca Alqueria Laborde

També disposem d’un altre espai que és la Biblioteca, per a la premsa, a banda d’altres publicacions locals. Ací es on podem trobar la viatgeteca, una biblioteca especialitzada en guies de viatge d’Espanya i l’estranger actualitzada amb informació proporcionada per les oficines d’Informació turística nacionals. Sala que s’utilitza també per realitzar activitats i reunions, per ser independent i disposar de taules i cadires.

Biblioteca "Alqueria Laborde"

Biblioteca “Alqueria Laborde”

Magatzem Alqueria Laborde

El Magatzem de material d’oficina, és una xicoteta habitació, situada baix l’escala que puja a la sala d’oci i temps lliure, on emmagatzemem tot tipus de material fungible per a ús diari del CJG.

Plató Alqueria Laborde

El plató audiovisual és el plató de l’antiga televisió que albergava l’Alqueria Laborde, aquesta sala insonoritzada s’utilitza per realitzar activitats sonores i també com a buc d’assaig per tal que els grups de música de joves o els músics solistes puguin tenir un espai per assajar i desenvolupar la seva creativitat musical.

IMG_20141115_115756

Plató Audiovisual “Alqueria Laborde”

Voluntariat Ecològic Alqueria Laborde

L’àrea administrativa està formada per dues oficines des d’on es porta la gestió de l’Alqueria Laborde i del CJG. Una d’elles està destinada a la directiva de la Permanent, explicada a la sala 12 i l’altra la Sala Voluntariat Ecològic, on hi ha 4 taules independents per al personal tècnic, per programar i gestionar les activitats del Consell dels Joves de Gandia al centre juvenil i ciutat. Aquesta sala és el punt neurològic del voluntariat ambiental que el CJG realitzar tots els estius.

Voluntariat Ecològic  "Alqueria Laborde"

Voluntariat Ecològic “Alqueria Laborde”

Magatzem Alqueria Laborde

El Magatzem de neteja, és una xicoteta habitació, situada baix l’escala que puja a la sala de la Permanent, on emmagatzemem tot tipus de material per a mantindre el local net.

Arxiu històric Alqueria Laborde

Arxiu històric, és una habitació utilitzada per mantindre tots els documents, d’aquest consell, ordenats per dades cronològiques.

Cotxera Alqueria Laborde

La Cotxera, sala amb accés a l’exterior del local i és on emmagatzemem material dels monitors i d’activitats que es realitzem a l’Alqueria Laborde.

Sala Polivalent "Alqueria Laborde"

Sala Polivalent “Alqueria Laborde”

Polivalent Alqueria Laborde

La Sala Polivalent és on realitzen activitats, assemblees i reunions, tant de la comissió permanent del CJG, com de les associacions membres. Així com altres activitats de col·lectius de Gandia que ho sol·liciten.

Sala Polivalent "Alqueria Laborde"

Sala Polivalent “Alqueria Laborde”

Taller Alqueria Laborde

El Taller és una sala suficientment gran per albergar qualsevol tipus d’activitat i la peculiaritat d’aquest espai és que tota la sala esta entaulellada, per tant és un bon lloc on realitzar activitats amb xiquets o amb material que puga embrutar l’espai, per la comoditat i fàcil neteja de la sala.

Taller "Alqueria Laborde"

Accés a Taller “Alqueria Laborde”

Magatzem Alqueria Laborde

El Magatzem Taller és una xicoteta habitació, situada dins del Taller, envoltant de prestatgeries on emmagatzemem material d’activitats específiques a l’ús de la sala corresponen.

Recepció "Alqueria Laborde"

Recepció “Alqueria Laborde”

Permanent Alqueria Laborde

Com assenyalàvem anteriorment, l’àrea administrativa està formada per dues oficines des d’on es porta la gestió de l’Alqueria Laborde i del CJG. Aquesta està destinada a la directiva de la Permanent, on hi ha una taula de treball per al personal de la Comissió Permanent i altra taula de reunió, a aquesta es programa, gestiona i revisa tot el relacionat amb el Consell dels Joves de Gandia.

Oci i Temps lliure Recepció "Alqueria Laborde"

Oci i Temps lliure Recepció “Alqueria Laborde”

Oci i temps lliure Alqueria Laborde

La sala d’Oci i Temps Lliure és un dels espais més grans del Centre Juvenil, on es pot trobar tot el relacionat amb oci i temps lliure, com son: futbolins, billar, diana, jocs de taula… Així com espai per realitzar activitats, reunions…

Oci i Temps lliure "Alqueria Laborde"

Oci i Temps lliure “Alqueria Laborde”

Llar associacions Alqueria Laborde

La Llar d’Associacions son 5 despatxos d’associacions membres del CJG, son espais prestats a associacions que compleixen els requisits per fer reunions i treballs de la pròpia associació i a més tindre un espai on poder gestionar la seua entitat.

Llar d'associacions "Alqueria Laborde"

Llar d’associacions “Alqueria Laborde”

Magatzem Alqueria Laborde Les associacions membres del CJG, tenen 1 magatzem que és un espai on poder emmagatzemar tot el material que elles tenen, de campanyes, activitats, fulles informatius…