CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ELECTORAL

Share Button

CJGCONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ELECTORAL

Gandia, 9 de novembre de 2015.

 

Héctor Císcar Alcántara, en qualitat de President d’aquest Consell dels Joves de Gandia, i d’acord amb les funcions i competències atorgades per l’Estatut, procedisc a convocar l’Assemblea General Electoral segons el que es disposa a l’article 21 de l’esmentat Estatut:

 

DIA: divendres 11 de desembre de 2015.

HORA: 19:00 hores en primera convocatòria, 19:30 hores en segona.

LLOC: Alqueria Laborde (antiga Gandia TV) – Ctra. del Grau, s/n.

 

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’ordre del dia.
  2. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
  3. Elecció de la Mesa de l’Assemblea.
  4. Aprovació de l’Informe Bianual de Gestió 2013-2015.
  5. Presentació i aprovació de l’estat i situació econòmica del CJG.
  6. Aprovació de les Bases d’Execució dels pressupostos generals de 2016.
  7. Propostes de resolució.
  8. Eleccions
  9. Precs i qüestions

 

Tal i com es regula als articles 19 i 20 de l’Estatut, es convoca a la Comissió Permanent, entitats membre de ple dret i entitats observadores a assistir. Tanmateix, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 19, la Comissió Permanent ha acordat que aquesta convocatòria siga oberta i no exigir el requisit de persona convidada per a la participació en la mateixa. No obstant això, el vot només podrà recaure en les persones que tinguen la condició de delegada per la seua entitat membre de ple dret (2 persones per entitat membre de ple dret d’entre 14 i 30 anys complits). Tanmateix, d’acord amb l’article 38 de l’Estatut, s’informa que fins a les 14:00 hores del dia 1 de desembre es podran presentar candidatures completes, tancades i bloquejades per a la Comissió Permanent pel registre general del CJG, el qual romandrà obert a tal efecte. A més, segons els articles 23.2 i 76 de l’Estatut, es podran presentar en la mateixa Assemblea General els tres candidats a ocupar la Mesa de l’Assemblea així com els dos candidats a formar part de la Junta Auditora. Atentament,

 

Héctor Císcar Alcántara

President

Documentació Assemblea General Electoral 2015
Convocatòria Assemblea General 2015.pdf
Model de candidatura.pdf
Sol·licitud i model de certificat d’entitat.pdf
Model de certificat d’entitat.pdf
Acta de l’Assemblea 13.12.2014.pdf
Entitats Membre.pdf

 

Candidatura presentada i Pla de treball
Candidatura Comissió Permanent (mandat 2015-2017)
Pla de treball 1
Pla de treball 2