Què és el CJG?

Share Button

QUÈ ÉS EL CONSELL DELS JOVES DE GANDIA

El Consell dels Joves de Gandia (CJG), amb 30 anys d’existència, és el màxim òrgan de representació del conjunt de les organitzacions, moviments i de la societat civil juvenil de la ciutat de Gandia, constituint-se aquest com a corporació pública sectorial de base privada amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seues funcions i finalitats.

Seu del CJG

Així, des dels seus inicis el CJG s’ha establert com a cooperativa d’associacions que coordina i representa les principals entitats juvenils de la ciutat de Gandia.

Funciona com a un instrument democràtic de participació i d’acció juvenil, amb l’objectiu de promoure el creixement d’un associacionisme fort i articulat. També com a interlocutors de les inquietuds i reivindicacions de la joventut davant de l’administració local, i donant cabuda a una realitat diversa caracteritzada per una forta participació i implicació de les entitats juvenils que s’uneixen per tal de portar endavant projectes d’interès per als joves i per a la societat en general, impulsant  la participació dels joves en el desenvolupament social, econòmic i cultural del municipi de Gandia, fomentant i potenciant les associacions juvenils com a veritables escoles de formació en els processos democràtics, participatius i de presa de decisions, i en defensa d’una valoració més positiva i real de la gent jove i del moviment associatiu juvenil per part de la societat.

COM S’ORGANITZA?

El Consell dels Joves de Gandia, esta format per diverses entitats amb diferents objectius (temps lliure, culturals, esportives, oci, ecologistes, scouts, polítiques, sindicals, manga, reivindicatives, festeres…).Activitats

El funcionament intern del Consell dels Joves de Gandia és similar als altres consells locals de la Comunitat Valenciana.

Tal i com s’especifica al nou Estatut els òrgans del Consell dels Joves de Gandia són:

  1. L’Assemblea General.
  2. La Reunió Plenària d’Entitats Membre.
  3. La Comissió Permanent.
  4. Les Comissions Especialitzades d’Àrees de Treball.

Així, dintre de les seues finalitats i objectius del CJG, el treball col·lectiu d’aquest Consell es pot dividir en tres branques diferenciades:

-  Participació de la nostra entitat en diferents òrgans de participació (CJCV, Consell Escolar Municipal, Consell Municipal de Benestar social, Consell Municipal de Participació Ciutadana…)

- Serveis permanents que ofereix el Consell (punt d’informació juvenil, Oficina d’informació jurídica per a joves, l’oficina d’assessorament i informació a les associacions juvenils),

- Activitats de diversa naturalesa i finalitats que es podrien agrupar per àrees de treball (cultura, internacional, educació, esports, comunicació) com per exemple:

- Voluntariat Ecològic

- Programació trimestral d’activitats a l´Alqueria Laborde

- Campanya d’ús del preservatiu

- Voluntariat lingüístic

- Activitats de prevenció i contra la drogodependència.

- Trobada de Joves de la Safor

- Fira d’associacions Juvenils de Gandia.

- Formació associacions

- Programes Erasmus+

- Cursos i tallers diversos

Concert Pati exteriorEl màxim òrgan del Consell és l’ASSEMBLEA GENERAL del qual formen part fins a 4  delegats, de cada entitat membre. L’Assemblea General tria a la COMISSIÓ PERMANENT que és l’òrgan executiu del Consell del qual formen part: el President, Vicepresident, tresorer, secretari i vocals. i l’òrgan d’entre Assemblees és la PLENÀRIA D’ENTITATS MEMBRES del qual formen part una persona per cadascuna de les entitats membres.